Banereglement

BANEREGLEMENT MIDTJYSK GREYHOUND STADION


Dette banereglement supplerer det officielle DHV løbsreglement på områder, der specifikt gælder banen i Bjerringbro.


GENERELT:

Alle henstillinger fra banens ledelse skal straks efterkommes.


Alle hundeejere / trænere, der melder hunde til løb på MGS, har pligt til at kende og efterleve dette banereglement.


Tilmeldinger skal ske til løbsmanager på mail trapper910@gmail.com


TRÆNING:

Hunde med godkendt løbslicens, uanset hvilket land licensen er opnået i, skal melde til træning under sit løbsnavn. Al tilmelding til træning skal foregå skriftligt.


HVIS HUNDEN SKAL TRÆKKES FRA LØB:

Er uheldet ude og en programsat hund må trækkes fra deltagelse, er man forpligtet til omgående at informere banen / løbsmanageren.

Tilmelding er økonomisk bindende og indskud skal derfor betales uanset om hunden starter eller ej.


Udebliver en hund/ hundeejer uden gyldig grund, idømmes en bøde på 500 kr.


ANKOMST:

Mødetid 1 time før første løb starter. Ved ankomst betales startgebyr i Totalisatoren.

I tilfælde af at man bliver forsinket, er man forpligtet til omgående at meddele det på 61 99 64 15 (Rikke Bankov)


LØBSMASKER:

Hunden skal være iført godkendt løbsmaske under løbet - dog undtaget ved sejrsceremonien.

Den enkelte hund kan dog idømmes ikke at måtte tage masken af.


PRÆSENTATION AF HUNDEN:

Man kommer på banen med sin hund, når speaker / officials giver tegn dertil. Der præsenteres i nr. rækkefølge foran dommertårnet, hvorefter man går til startboksen.


STARTPROCEDUREN:

Når væddeløbshund og hundefører er bag startboksen, er de under starterens kommando. Det er starterens anvisninger der er gældende. Hundene sættes i boks efter starterens forskrifter.


INDFANGNING:

Man må ikke åbne lågen og forlade banen, før alle hunde er indfanget. Såfremt man har en hund, som ikke stopper ved harestop, er man selv ansvarlig for at sørge for at nettet bliver trukket over banen.


PRÆMIEOVERRÆKKELSE:

Efter løb går de tre første hunde over til sejrsskamlen ved dommertårnet.


EFTER LØBENE:

Banen må ikke forlades uden forudgående aftale før 10 min efter sidste løb.


REGLER FOR OPFØRSEL:

Tag hensyn til hinanden og optræd sportsligt i enhver henseende. Utilbørlig opførsel over for officials eller frivilligt personale er forbudt og straffes med bøde eller udelukkelse.


Hundenes efterladenskaber skal straks samles op og lægges i skraldespanden.


SANKTIONER:

Overtrædelse af ovenstående banereglement kan medføre straf i form af reprimande, bøde, bortvisning eller tidsbestemt udelukkelse.


TESTLØB:

Hunde, der kommer fra udlandet og som ikke har løbet efter indvendig hare, skal have et sololøb inden de må starte i løb på MGS.Dette banereglement er opdateret og gældende fra sæson 2019

Bestyrelsen GGKLøbsreglement

Her ses løbsreglement for væddeløbsbaner under Dansk Hundevæddeløb - gældende fra april 2019 DHV - 15/4-19


DHV har vedtaget følgende ændringer til løbsreglementet med virkning fra dags dato:
Af hensyn til internationalt samarbejde omkring registrering og sporing af hundene er følgende justeringer foretaget:


Tilføjet til §2.2:
Alle importerede greyhound og whippet skal importregistreres til DHV med kopi af stambog eller Identity Card samt ejerskifteerklæring eller købskontrakt, før de må medtages på banerne.


Ændret §2.3:
Ingen væddeløbshund kan skifte navn efter den har erhvervet løbslicens. Dette gælder uanset
under hvilket forbund eller land licensen er erhvervet.


Reglerne for hviletid i forbindelse med licensløb var unødvendigt forskellige og besværlige og følgende forenkling af hviletidsreglerne er foretaget så reglerne for licensløb nu svarer til reglerne for løb.


Ændret §17.10:
En væddeløbshund skal have mindst 2 løbsfri dage mellem hver start, herunder også licensløb.


Følgende er fjernet fra §3.3:
Der skal mindst være 3 dage imellem sidste licensløb og første officielle væddeløb.
Der skal være mindst 48 timer imellem de enkelte licensløb.


Oprydning uden betydning for reglerne er foretaget i §3, 5, 20, 22 og 23